הפרשה השמינית של ספר ויקרא, אמור, נפתחת בסדרת דינים המיוחדים לכֹהנים. לאחר מכן מופיעה פרשת המועדות, הדנה במחזור החגים השנתי, דיניו וקרבנותיו.