יחד עם פירוט דיני הקדושה, מבהיר ה' למשה כי בני ישראל אכן מסוגלים לעמוד בדרישות הללו.

להתקדש מן השמים
וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים וגו': (ויקרא כ:ז)

חכמי התלמוד מבטיחים לנו שכאשר אנו מתקדשים, ואפילו בדבר קטן, ה' עוזר לנו להתקדש בדברים גדולים. כאשר אנו עומדים בפיתויה של תאווה חומרית זו או אחרת, אנו משיגים מדרגה מסוימת של קדושה השורה עלינו ומרוממת את מצבנו הרוחני מאותה שעה והלאה.

כך, אפוא, ניתן להבין את הפסוק: "והתקדִשתם" - עשו מעשה קדוש, אפילו אם הדבר נדמה לכם כחורג ממדרגתכם הרוחנית; "והייתם קדֹשים" - וכך תזכו להגיע למדרגת קדושה זו באמת, בזכות הקדושה שתשרה עליכם בעקבות המעשה שעשיתם.

(על פי תניא סוף פרק כז)