הפרשה השביעית בספר ויקרא, קדושים, ממשיכה את קודמתה. מעמדו של עם ישראל כ"ממלכת כהנים וגוי קדוש" מחייב דבקוּת בכללי התנהגות מפורטים, שרק באמצעותם יוכלו להיקרא קדושים