מרבית איסורי העריות נוגעים ליחסים בין בני משפחה.

חובת ההורים כלפי ילדיהם
אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה אֲנִי ה': (ויקרא יח:ו)

אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב - שמרו את המצוות עוד לפני שניתנו לנו בגלוי במעמד הר סיני. עם זאת, בכמה מקרים ניתן לראות שלא נהגו על-פי דיני העריות: אברהם נשא לאישה את אחייניתו, יעקב נשא שתי אחיות, בני יעקב נשאו לנשים את אחיותיהן (לפי המדרש), וכן הלאה. זאת משום שבזמנם לא נמצאו נשים כשרות וראויות להן מקרב החברה הסובבת אותם, ולכן לא היתה להם ברירה אלא לשאת נשים מתוך חוג המשפחה הקרוב (כך, להבדיל, עשה גם קין, שנשא את אחותו בדור השני לבריאת העולם). רק כך ניתן היה להבטיח את שימור המורשת הרוחנית והמוסרית של המשפחה העתידה להפוך לעם ישראל, ולהגן על דור ההמשך שלה מתכונותיהם הרעות של העמים הנכריים (כל זאת, כמובן, מפני שאיסורי העריות לא היו מחייבים באותו זמן).

מהנהגה זו של אבותינו הקדושים אנו לומדים עד כמה טבעם של ההורים משפיע על הילדים. לכן, עלינו לעשות כמיטב יכולתנו להיות ההורים הטובים ביותר ולתת לילדינו את החינוך הטוב ביותר, חינוך הנאמן לערכי התורה.

(על פי אגרות קודש כ, עמ' רסב-רסג)