כאשר הכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים אין הוא לובש את בגדיו הרגילים, אלא בגדי בד לבנים.

לבושים חדשים
וּפָשַׁט אֶת בִּגְדֵי הַבָּד אֲשֶׁר לָבַשׁ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ וְהִנִּיחָם שָׁם: (ויקרא טז:כג)

בגדי הבד שלובש הכהן הגדול ביום הכיפורים אינם נלבשים עוד לעולם. ביום הכיפורים הבא יתפרו עבורו בגדים חדשים. הסיבה לכך היא שכאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור ועובד שם את עבודתו הקדושה והרוחנית, הוא עובר תהליך תשובה כה עוצמתי עד שהוא הופך להיות איש חדש לגמרי. אפילו בהשוואה ליום הכיפורים שעבר.

מאחר שתהליך ההתחדשות הזה הוא כה עמוק, זה מתבטא גם בעובדה שהוא חייב להיכנס אל קודש הקודשים בבגדים חדשים שהוא לא לבש מעודו.

(על פי לקוטי שיחות כח, עמ' 225-224)