התשובה כוללת שלושה חלקים: וידוי, חרטה וקבלה לעתיד שלא לשוב ולחטוא. תשובה הכוללת את שלושת החלקים הללו מבטיחה לנו את מחילת ה', אך אנו עדיין זקוקים לכפרה, משמע: תיקון של הנזק שגרמנו בחטאנו. ישנן דרכים שונות לכפרה, והן תלויות בחומרת החטא. על העבירות החמורות ביותר מכפֵר יום הכיפורים, ופרשתנו מגוללת את סדר עבודתו וקרבנותיו. הדמות המרכזית ביום הכיפורים היא זו של הכהן הגדול, המשמש כשליח כפרה עבור כל עם ישראל, וגולת הכותרת של עבודתו נעשית בקודש הקודשים - החדר הפנימי שבמשכן.

חיבור שמים וארץ
וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ: (ויקרא טז:ו)

הכהן הגדול צריך להיות נשוי על מנת להיות כשיר לעבודת יום הכיפורים. יתרה מזו, בתום עבודת היום עליו לעזוב את המשכן ולשוב הביתה - אל אשתו. הסיבה לכך היא שתכלית ההתעלות הרוחנית שלה הוא זוכה בקודש הקודשים היא לרדת אל מישור החיים הארציים, היום-יומיים, ולהאיר אותם. משום כך, הרגע שבו הכהן הגדול חוזר לביתו על מנת לשתף את רעייתו בהשראה הא-לוהית שהשיג, מהווה את שלמוּת עבודתו באותו יום.

מתוך האמור ניתן ללמוד שגם כשאנו מתעלים ומתרוממים לחוויות רוחניות עזות, עלינו תמיד לזכור שהתכלית אינה לפרוש מן העולם אלא להוריד ולהמשיך את הקדושה לתוך הארציות ולחיי היום-יום.

(על פי לקוטי שיחות לב, עמ' 111-110)