הפרשה החמישית בספר ויקרא, מצורע, ממשיכה לעסוק בדיני טהרת המצורע. כמו כן, היא מפרטת את אופני הופעת צרעת הבית ואת דרכי טהרתו של הבית הנגוע. לבסוף, היא מפרטת את דיניהן של טומאות הנובעות מהפרשות גופניות שונות.