הפרשה הקודמת עסקה בטומאה שמקורה בבעלי-חיים מתים. בפרשת תזריע, הפרשה הרביעית בספר ויקרא, ממשיכה התורה לטומאה הקשורה בבני אדם. היא פותחת בטומאת הלידה. התורה מחייבת את היולדת להמתין פרק זמן מסוים בטרם תורשה להיכנס שוב למשכן. לאחר מכן דנה התורה בפירוט בטומאה ממין אחר - הצרעת. הצרעת היא מחלה פלאית שהיתה עלולה להופיע על עורו של אדם, על בגדיו ועל קירות ביתו.