הפרשה השלישית בספר ויקרא, שמיני, נפתחת בתיאור היום האחרון של ימי המילואים. לאחר מכן מפרטת התורה את מיני בעלי-החיים הכשרים למאכל עבור בני ישראל.