הפרשה השנייה בספר ויקרא, צו, ממשיכה ומשלימה את דיני עבודת הקורבנות שבפרשה הקודמת. חציה השני של הפרשה מתאר את שבעת ימי ה"מילואים", שבהם הוסמכו הכֹהנים לעבודתם.