את כל הקרבנות יש להמליח בטרם יישרף בשרם על גבי המזבח

העלאת ארבע הממלכות
עַל כָּל קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח: (ויקרא ב:יג)

ארבעת ממלכות הבריאה הקלאסיות כולן משתלבות בעבודת הקרבנות: המלח מייצג את ממלכת ה"דומם"; השמן, היין והקמח המצורפים לקרבנות מייצגים את ממלכת ה"צומח"; הקרבנות עצמם באים מממלכת ה"חי"; ולבסוף האדם המקריב את הקרבן והכהן המנהל את ההקרבה מייצגים את ממלכת ה"מְדַבֵּר" - האדם. כך, על-ידי בני האדם העוסקים בהקרבה, הקרבן מעלה את כל ארבע ממלכות הבריאה אל בוראן.

ההלכה קובעת ששולחנו של אדם דומה למזבח ויש לנהוג בו כבוד מסוים. זאת כיוון שגם אכילתנו פועלת פעולה דומה. כאשר אנו ניזונים מן החי ומן הצומח ומקבלים מהם כוחות שבהם אנו משתמשים לעבודת ה', הרי שאנו מעלים אותם אל הקדושה. זו גם הסיבה להוראה הלכתית נוספת, לטבול את הלחם במלח כאשר מברכים עליו, כיוון שבדרך זו נצרף אל התעלות ממלכות החי והצומח גם את ממלכת הדומם.

(על פי עץ חיים נ, ב)