ויקרא, החומש השלישי בתורה, מוקדש ברובו לפירוט החוקים המתווים את מערכת היחסים בין הקדוש-ברוך-הוא לבין עם ישראל. בפרשות הראשונות מפורטים דיני הקרבנות. מתוכן, הפרשה הראשונה - הנקראת בשם החומש כולו, ויקרא - נפתחת בקריאת ה' למשה להיכנס למשכן ולהתחיל בלימוד זה.