ויחי, הפרשה האחרונה של ספר בראשית, מגוללת את התקופה האחרונה בחייהם של יעקב ויוסף. יעקב בילה את שבע-עשרה שנותיו האחרונות במצרים. בזמן זה חילק יעקב את בניו לשבטים על מנת להכינם לייעודם, ואז בירך כל בן לפי תכונותיו הייחודיות. לאחר מותו, קברו אותו בניו במערת המכפלה בחברון. הפרשה והחומש מסתיימים במותו של יוסף ובהבטחה המחודשת שבני ישראל ישובו ויירשו את ארצם.