בפרשה האחת-עשרה של בראשית, ויגש, אנו מגיעים לשיאו הדרמטי של סיפור יוסף. הפרשה נפתחת בדברים שנושא יהודה באוזני יוסף למען הצלתו של בנימין. נכונותו של יהודה להציל את בנימין משכנעת את יוסף שאחיו שבוּ מחטאם, והוא בוחר להיחשף בפני אחיו בזהותו האמיתית. לאחר מכן שולח יוסף את אחיו להביא את יעקב למצרים. בהגיע יעקב למצרים מסתיים הרעב, אך המשפחה נשארת במצרים.