הפרשה החמישית בספר בראשית נקראת חיי שרה על שם מילותיה הראשונות של הפרשה הנפתחת בתיאור מותה של שרה וקבורתה. לאחר מכן אנו מלווים את אליעזר משרתו של אברהם, היוצא לחפש כלה ראויה ליצחק – ומצליח בשליחותו. לאחר חתונתם של יצחק ורבקה מתוארים השלבים האחרונים בחיי אברהם: נישואיו לקטורה (היא הגר, לדברי המפרשים) ומותו. בסוף הפרשה אנו מגלים כי ישמעאל הלך והתרחק ממשפחתו ומשליחותו.