בפרשה הרביעית בספר בראשית אנו ממשיכים בסיפורו של אברהם. המילה הפותחת את הפרשה היא וירא: ה' נראה לאברהם לאחר ברית המילה שערך לעצמו, ובתוך כך מגיעים שלושה מלאכים לבקר אותו, ומפיהם הוא לומד לדעת כי עתיד להיוולד לו בן. בהמשך הפרשה מתואר ויכוח בין אברהם לבין הקדוש-ברוך-הוא בנוגע להחרבת סדום ועמורה. אברהם מהגר לארץ פלשתים, שם נולד לו יצחק. בעקבות זאת, ולפי דרישתה של שרה, הוא מגרש את הגר וישמעאל מביתו. בסוף הפרשה הוא עומד בניסיון הגדול ביותר בחייו: עקדת יצחק.