מספר 2

חודש אייר הוא החודש השני בלוח השנה העברי. זה נכון! למרות שראש השנה חל בחודש תשרי, לפי היהדות ספירת החודשים מתחילה דווקא בחודש ניסן.

בכל פעם שתראו בתנ"ך את צמד המילים "בחודש השני", דעו שהכוונה היא לחודש אייר.

זיו

שם נוסף שמובא בתנ"ך לחודש זה הוא חודש זיו. זה היה החודש בו שלמה המלך החל בבניית בית המקדש, ובנביא נאמר "ויהי... בשנה הרביעית בחודש זיו". החודש נקרא כך בגלל זיו וזוהר הפרחים והניצנים שמתחילים לפרוח בחודש האביב.

הסבר אחר שמובא בתלמוד: מכיוון שהאבות – אברהם, יצחק ויעקב – נולדו בחודש ניסן, חודש אייר היה החודש הראשון בחייהם של אותם "זיותני עולם" שהאירו את העולם באורם.

מה זה אייר?

המילה "אייר" מסמלת פריחה, ומקורה בשפה האכדית, הבבלית העתיקה. את השם העלו עמם היהודים שגרו בבבל באותה תקופה.

איך כותבים אייר

בספרי ההלכה מופיעה התלבטות האם לאיית את שם החודש עם יו"ד אחת או שתיים. המסקנה היא להשתמש בשתי יודי"ם, ורמז לכך הוא ראשי התיבות: אברהם, יצחק, יעקב, רחל עליהם נאמר שהם "רגלי המרכבה העליונה".

ואם כבר דיברנו על ראשי תיבות...

המילה "אייר" היא גם ראשי תיבות של: "אני ה' רופאך" שכן חודש אייר הוא חודש מיוחד לרפואה. אם תחשבו על כך, זה ממש מתאים עם האווירה של הלבלוב וההתחדשות בטבע!

מזל שור

מזלו של חודש אייר הוא שור. לפי אחד המדרשים, כאשר המן ביקש להרוג את עם ישראל והוא הגיע לחודש אייר, הוא הבין שבחודש זה לא תצלח מזימתו כי השור מסמל את הקורבנות שהיהודים הקריבו בבית המקדש.

מה מיוחד בחודש אייר?

לחודש אייר יש מעלה מיוחדת שאין באף חודש אחר: זהו חודש בו אנו יכולים לקיים מצווה מיוחדת בכל יום מימי החודש, הלא היא מצוות ספירת העומר.

הלוואי וננצל את הימים המיוחדים האלה.

שיהיה לנו חודש טוב!

מקורות: חודש זיו: מלכים א, ו, א. על שם זיו האילנות: רש"י שם. זיותני עולם: מסכת ראש השנה יא וברש"י שם. משמעות המילה באכדית: כך על פי מילון אכדית-אנגלית, כאן, ובשונה מהתרגום המובא בויקיפדיה העברית ובמקומות נוספים. איות המילה אייר: רמ"א על אבן העזר סימן קכו, ובספר בית שמואל שם. אני ה' רופאך: בכתבי האריז"ל, ראו שער יששכר מאמר חודש אייר ס"ג, ובשיחת הרבי מליובאוויטש תורת מנחם התוועדויות תשד"מ חלק ג עמ' 1588. מזלו של חודש אייר ובמדרש: אוצר המדרשים (אייזנשטיין). מצווה מיוחדת: ליקוטי שיחות חלק א, עמוד 263, עיינו שם להסבר הדברים.