Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

סיפורים של חזרה בתשובה

סמדר מורג: מזוהר התיאטרון ההולנדי לערבי הפרשת חלה
היא הלכה רחוק כדי להסתיר את יהדותה בה ראתה נטל. חברה לבן זוג גוי, הפכה לשחקנית וזמרת ונכנסה למעמקי עולם הבידור ההולנדי. שם, כשהיא בפסגה, קיבלה סמדר את תפקיד "חוה" הבת הסוררת שמתחתנת עם גוי, בהצגה "כנר על הגג" והניצוץ היהודי שבה נדלק
גם צנועה וגם אופנתית
קרן שרה אשד חזרה בתשובה אך התקשתה להתמודד עם החוסר בבגדים צנועים ואופנתיים. היא החליטה להמציא את הפתרון בעצמה
נס בדיסקוטק ופיאות לנשים חולות
היא ניצלה בנס בדיסקוטק, עשתה את דרכה לצפת, ניו-יורק וחזרה, וכיום היא מנהלת פעילות חסד למען נשים חולות
כך חזר רבי יוסי לדרך הישר
רבי יהודה הנשיא הצטער מאוד לשמוע שנכדו של רבי שמעון בר יוחאי יצא לתרבות רעה. הוא הגה תוכנית מקורית...
יש קונה עולמו בשעה אחת
הלך רבי אלעזר בן דורדיא וביקש: שמים וארץ! בקשו עליי רחמים! אמרו לו: עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו...
הפריץ שחזר בתשובה
סיפור מופלא ששמענו מאבותינו
שוב נקפו מספר ימים. וולאדק-וולוול התהלך בחוסר-מנוחה. הוא לא ידע כיצד להתחיל, איך לגשת לביצוע החלטתו הגורלית
כוחה של האמת
חזרה בתשובה בצעד אחד
כפית דבש במקום עופרת
לרבי משה בן ליאון היה רעיון מקורי עבור חוזר בתשובה
"אין דבר המונע ומעכב בפני התשובה, כשחושבים ומחליטים עליה ברצינות" – ענה הרב, והוסיף: "אולם בקשר אליך, רק המוות יוכל לפדותך מהעבירות. אם תקבל על עצמך למות בתור כפרה על עוונותיך, אזי תתקבל תשובתך במרום"
בשעה אחת: סיפורו של חייט שיכור שהפך לצדיק
מרות העבודה הקשה והמפרכת שעבד החייט, ועל אף המוניטין שיצאו לשמו, בקושי השתכר החייט כדי מחיית בני ביתו