שאלה:

מה משמעות המספר שבעים ביהדות?

תשובה:

את המספר שבעים אנו מוצאים פעמים רבות בתורה. שבעים הזקנים עליהם שרתה השכינה בזמן משה רבינו, שבעים שפות ושבעים אומות העולם, ומשפחת יעקב שירדה למצרים מנתה שבעים נפש.

מכך אנו יכולים ללמוד כי למספר שבעים יש חשיבות מיוחדת.

כאשר בני משפחת יעקב ירדו למצרים, לא נאמר כי הם מנו "שבעים נפשות" אלא "שבעים נפש", בלשון יחיד. פרשני התורה מסבירים כי הדבר מסמל את אחדותם של בני המשפחה וכי הם נסעו בלב אחד ובתחושת אחדות נפלאה.

לאידך, כמה שנים קודם לכן, בעוון "מגדל בבל" המפורסם נענשו אומות העולם והתפזרו לכל עבר, כשמהם נוצרו שבעים אומות ושבעים שפות שונות.

המספר שבעים יכול להיות בעל משמעות עוצמתית לחיוב וגם לשלילה. הדבר בידינו.