יום כיפור בעיירה ליובאוויטש. בין המתפללים עמד נכדו של הרבי, ילד קטן שמאוחר יותר התפרסם כאדמו"ר המהר"ש, רבי שמואל מליובאוויטש.

הגיעה העת לומר את הוידוי, "על חטא", ואחד מהחסידים הישישים שהתעייף הניח את מחזורו על כתפי הילד הצעיר.

הילד, שהתפרסם בחריפותו כבר בגיל צעיר, הביט לאחוריו והפטיר:

"את החטא חטאת לבד, אך את ה'על חטא' אתה אומר עליי?"...