שאלה:

הבחנתי כי לכל הספלים המשמשים לנטילת ידיים יש שתי ידיות. האם זה חיוני? ואם אין לי ספל כזה, כיצד אוכל ליטול ידיים?

תשובה:

נטילת ידיים היא משהו שתוקן כבר בזמן שלמה המלך, ואין לי ספק שאז לא היו ספלים עם שתי ידיות... לפיכך, גם אם אין לך ספל כזה, עדיין אתה יכול ליטול ידיים למהדרין.

מדוע לכל הספלים יש שתי ידיות? אני מתאר לעצמי כי הדבר נעשה מהסיבה הבאה:

לפי ההלכה, אם האדם שפך מים רק על יד אחת, והיד השניה – זו שעדיין לא שפכו עליה – נגעה ביד הראשונה, היא הופכת להיות שוב טמאה ויש לשפוך עליה מים שוב.

אולי, כדי להפריד בין שתי הידיים ולהפחית את הסיכוי כי יד אחת תיגע בשניה, ייצרו ספלים עם שתי ידיות.

אינך צריך ספל מיוחד לנטילת ידיים, אך וודא כי בעת הנטילה הידיים לא נוגעות זו בזו.