שאלה:

כפי שהבחנתי, התורה מחולקת בדרכים שונות. לפי פרשת השבוע, לפי פרקים וכן לפי פסוקים. האם התורה ניתנה כשהיא מחולקת? אם לא, מי חילק אותה?

תשובה:

קיים הבדל משמעותי בין חלוקת הפסוקים, הפרקים והפרשיות.

התלמוד (נדרים לז) מציין שהתורה ניתנה כשהיא כבר מחולקת לפסוקים. הדבר נעשה כדי לאפשר את הלימוד בה; חלוקת הפסוקים היא למעשה חלוקת פיסקאות המקלה על הבנת העניין.

חלוקת התורה לפי פרשיות השבוע נעשתה שנים רבות לאחר מתן תורה בהר סיני. למרות שכבר משה רבינו תיקן לקרוא את התורה בימים שני, חמישי ושבת, הרי שבאותם ימים לא היה מחזור קריאה מסודר. בתקופת התלמוד חולקה התורה ל-53 פרשיות, כאשר בכל שבוע קוראים פרשה אחת, ובשמחת תורה מסיימים את קריאת התורה כולה.

חשוב לציין כי במקור למונח 'פרשיות' הייתה משמעות אחרת. אם תקראו את פרשת השבוע מתוך ספר תורה, תגלו כי קטעים שונים מן התורה מופיעים עם ריווח לפניהם ואחריהם. מקטעים אלו מכונים בשם 'פרשיות.' ישנם 669 פרשיות כאלו בתורה.

חלוקת התורה לפרקים היא החדשה מכולם, ויתכן כי תופתעו לגלות כי היא כלל לא נעשתה על ידי רב – למעשה היא נוצרה על ידי איש כנסיה נוצרי. לא רק שחלוקת הפרקים לא הועברה במסורת היהודית, אלא שבמקרים מסויימים היא נעשתה מתוך כוונה לפאר את הנצרות ומייסדה. עם זאת, בסופו של דבר חלוקה זו הפכה להיות נפוצה בכל החומשים בני ימינו.