מרדכי ואסתר, או אנשי כנסת הגדולה?

אז מי כתב את מגילת אסתר?

על פניו זה נראה די פשוט. המגילה עצמה מספרת מי כתב אותה: "וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בַת אֲבִיחַיִל וּמָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי אֶת כָּל תֹּקֶף לְקַיֵּם אֵת אִגֶּרֶת הַפּוּרִים הַזֹּאת1". חז"ל מבינים זאת בפשטות: מרדכי ואסתר כתבו יחד את המגילה, בשושן2.

אבל הדברים אינם כה פשוטים: במקום אחר, הגמרא מספרת שמגילת אסתר נכתבה על ידי "אנשי כנסת הגדולה"3. "כנסת הגדולה" היה הסמכות הרוחנית והדתית העליונה בתחילת תקופת בית שני, שהיו חברים בו מאה ועשרים חכמים. המועצה הזו הוקדמה בארץ ישראל אחרי נס פורים, כך שזה לא מסתדר עם מה שאמרנו קודם – שהמגילה נכתבה על ידי מרדכי ואסתר.

אז מי כתב את מגילת אסתר?

כתיבה ושכתוב

ההסבר הפשוט ביותר לשאלה הוא שהמגילה נכתבה למעשה פעמיים: פעם ראשונה בידי אסתר ומרדכי, ופעם שנייה בידי חכמי הכנסת הגדולה.

נסביר איך זה קרה:

זמן קצר אחרי התרחשות האירועים, אסתר ומרדכי תיעדו את הסיפור וכתבו את המגילה. הם הצליחו לשחזר ולתאר את הסיפור המלא, שבזמן אמת ארך כתשע שנים, ולהציג את ההתערבות האלוקית שסידרה הכול.

עם זאת, המגילה של מרדכי ואסתר הייתה רק תיעוד היסטורי של האירועים, אך לא הייתה בה קדושה מיוחדת כמו שאר ספרי הקודש הכתובים של התנ"ך. למעשה, הם עצמם הודו בכך: במגילת אסתר לא מופיע אפילו פעם אחת שמו של אלוקים. מרדכי ואסתר העדיפו להשאיר את אלוקים מחוץ למגילה, וזאת כדי שהפרסים לא יצנזרו את שמו של אלוקים וישתלו במקומו את שמות האלילים שלהם בגרסאות שהם יעשו למגילה4.

בהמשך, אסתר המלכה עתרה לחכמי הכנסת הגדולה וביקשה לכלול את המגילה בתוך קובץ כתבי הקודש. אז, אנשי הכנסת הגדולה כתבו מחדש את המגילה, בהשראה אלוקית, הם כתבו אותה מחדש וקידשו את הטקסט של המגילה5.