פעם התלוננה אישה אחת בפני יועץ לזוגיות שבעלה אף פעם לא אומר לה שהוא אוהב אותה. המטפל פנה לבעל כדי לשמוע את הצד שלו בעניין. "אמרתי לה לפני שלושים שנה שאני אוהב אותה", הוא הסביר, "ואם משהו ישתנה, אני אודיע לה".

בארץ ישראל בתקופת בית המקדש, כל איכר היה לוקח את הפירות הראשונים שגדלו בשדהו ומביא אותם לירושלים, שם היה נותן אותם לכוהן. מצווה זו, הנקראת ביכורים, הייתה ביטוי להכרת התודה לאלוקים על שפע היבול ועל ההזדמנות לחיות בארץ ישראל.

אולם, בנוסף לנתינת הפרי לכוהן, היה האיכר מחויב לעשות הצהרה מילולית. הצהרה זו הייתה סיכום קצר של ההיסטוריה היהודית מימי יעקב אבינו ועד לכיבוש ארץ ישראל. ההצהרה מדגישה את טובו של אלוקים ואת הניסים שמשפיעים על גורלנו.

נכון שמעשים מדברים יותר ממילים, אך ישנו יסוד הערכה שמתבטא יותר דרך מלים מאשר דרך מעשים. מעשים מבטאים מסירות ומחויבות, אך אין הם יכולים להעביר חום ורגש. כאשר אתה נותן מתנה לחבר כתודה על טובה שעשה לך, כרטיס ברכה כתוב יפה מחזק את הקשר ביניכם ויוצר יותר קירבה מאשר המתנה עצמה.

כהורים, כבני זוג או כחברים, לא מספיק רק לעשות דברים עבור אדם אחר. את רגשות האהבה והאכפתיות שלנו עלינו לבטא בחום ובחיבה. איננו יכולים להעריך מעשה טוב שנעשה לנו בלבנו בלבד, עלינו לבטא זאת במילים שמביעות הערכה ותודה. תקשורת חזקה מזינה את מערכת היחסים עם האחר ושומרת על הניצוץ ביניכם לבל יכבה.

אמרו לאלה שקרובים לכם מדי יום ביומו עד כמה אתם מעריכים אותם. הקדישו כמה דקות להתפלל ולהודות לא-ל על כל הברכות שהרעיף עליכם. ולבעלה של אותה אישה – אמור לאשתך שאתה אוהב אותה. היא כבר יודעת זאת, אבל היא זקוקה לשמוע זאת. מגיע לה לשמוע זאת.