הרב רייצ'יק מסר לי שאתה רופא. אני בטוח שמיותר לציין שאצל האדם בריאות גופו קשורה עם בריאות נשמתו, ולפיכך אינך זקוק להסברים נפרדים עד כמה חשוב שנשמתו של היהודי תקבל את צרכיה, כלומר את התורה והמצוות, דבר שיוביל לכך שגם הגוף יהיה בריא.

זהו גם אחד הרעיונות העומדים בבסיס הנחת התפילין, אותם עונדים על הראש בו שוכן המוח ועל הזרוע כנגד הלב. המוח הוא מרכז העצבים של כל הגוף, והלב הוא מקור הדם הנמצא בגוף כולו.

בתוך בתי התפילין כתובות ארבע פרשיות מן התורה הנפתחות בפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – הקריאה לכל יהודי לשמוע ולזכור שבורא העולם הוא בעל הבית היחידי בכל ועל הכול, ובדרך ממילא גם בחייו הפרטיים.

כאשר ידיעה זו חודרת במוחו ובליבו, יהיו גם גופו וגם נשמתו בריאים.

אני מקווה ששורות אחדות אלו ביטאו היטב בקצרה את אחד הרעיונות החשובים ביותר של מצוות התפילין, בפעולתה בחיי היומיום.

(מעובד מתוך מכתב שנכתב בתאריך בט' סיון תשי"ד)