שאלה:

מדוע יש אנשים שלובשים ציציות עם חוטים כחולים? אתמול הגיע אורח לבית הכנסת שלנו, והייתה זו הפעם הראשונה שראיתי טלית עליה יש חוטים לבנים וגם חוטים כחולים.

תשובה:

כתוב בתורה: "ויאמר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת."

מהפסוק אנו רואים שישנם שתי מצוות שונות: א) לעשות ציצית על כנפי הבגדים, וב) להטיל על הציצית פתיל תכלת.

מדוע פתיל תכלת דווקא? חכמינו זכרונם לברכה הסבירו זאת בצבעו הטהור של התכלת:

"תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד, וכיסא הכבוד דומה לאבן הספיר."

הפקת צבע התכלת הייתה צריכה להתבצע בצורה מאוד מיוחדת ודווקא מחיות מסויימות. בשל ההליך היקר כבר בימים עברו נפוצו זיופים של צבע שהתיימר להיות צבע התכלת אך למעשה הורכב מחומרים אחרים לחלוטין.

כבר במדרש מופיע איזכור על כך שצבע התכלת נעלם מן העולם ולפיכך נעשה שימוש בחוטים לבנים בלבד.

בשנת 1888, רבי גרשון העניך ליינר (האדמו"ר מראדזין) ערך מחקר מקיף בעקבותיו הוא הכריז כי גילה את התכלת המקראית. הדבר עורר פולמוס רב בקרב הקהילה היהודית שכן אם אכן מדובר בתכלת המוזכרת בפסוק הרי שיש להוסיף את החוט הצבוע אל הטליתות. בעקבותיו של הרב ליינר, נערכו מחקרים שונים, חלקם חולקים על מסקנותיו ואחרים מצביעים על חיות אחרות כמקור לתכלת המבוקשת.

בין היתר, נטען כי התכלת הייתה מופקת מדיונון או מחלזון בשם ארגמון קהה קוצים.

עם זאת, מעטים בלבד מקבלים קביעות אלו ואכן משתמשים בחוטים אלו בציציות. רוב עם ישראל עדיין מצפה ליום בו יבוא המשיח – ועמו גם ישוב ויתגלה סודה של התכלת.