"שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד!" קריאה נצחית זו, שנאמרה על ידי בניו של יעקב אבינו, נאמרה על ידי יהודים לאורך כל הדורות. אנוסי האינקוויזיציה אמרו אותה כשהם הועלו על המוקד, ומיליוני היהודים שפסעו למותם בתאי הגזים קראו אותה רגע לפני שעצמו את עיניהם.

זו מצווה לומר קריאת שמע פעמיים בכל יום, בבוקר ובערב, כמו שנאמר בפסוק: "ודברת בם... בשכבך ובקומך" – בלילה, הזמן בו ישנים, ובבוקר הזמן בו קמים מהשינה.

מה, מדוע וכיצד

קריאת שמע מורכבת משלוש פרשיות מן התורה: פרשת 'שמע ישראל', 'והיה אם שמוע' ו'ויאמר.'

כאמור, הפרשה הראשונה 'שמע ישראל', נפתחת בפסוק המכריז על כך שבורא העולם הוא אחד ויחיד. היא גם עוסקת במצוות שהן מעיקרי היהדות – לאהוב את הבורא בכל לבבנו ונפשנו, ללמד את התורה לילדינו, להניח אותה על ידינו (באמצעות התפילין) ולקבוע אותה על שערי בתינו (באמצעות המזוזות).

הפרשה השניה עוסקת אף היא במצוות אלו, כשהיא מוסיפה את השכר הצפוי לכל מי שיקיים את המצוות ("והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך") לצד מה שצפוי למי שלא יקיים אותן ("וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר"). היא מסתיימת בהבטחה שמי שיקיים את המצוות הנאמרות בפרשה זו יזכה לאריכות ימים.

הפרשה השלישית עוסקת במצוות ציצית, המשמשת תזכורת קבועה לאדם ללכת בדרך הישר ולא לסטות ממנה. הפרשה כוללת גם איזכור יציאת מצרים: "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני ה' אלוקיכם."

בנוסף לפרשות אלו, אחרי הפסוק הראשון בקריאת שמע מוסיפים את המשפט "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד." על פי המסורת, כאשר יעקב אבינו שאל את בניו זמן קצר לפני מיתתו האם הם מאמינים באלוקים בלב שלם, הם אמרו לו "שמע ישראל (ישראל היה שמו השני של יעקב), ה' אלוקינו ה' אחד!" ועל כך הוא השיב להם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ולפיכך משפט זה נוסף אף הוא בתפילה.

את קריאת שמע אומרים פעמיים ביום: בבוקר ובערב. המצווה נובעת מן הפסוק "בשכבך ובקומך", ולפיכך חכמים הסיקו כי ניתן לומר את קריאת שמע כל עוד ובני אדם ישנים (כלומר כל הלילה) וכל עוד ובני אדם מתעוררים (נקבע כי הדבר נעשה ברבע הראשון של הבוקר). עם זאת, את קריאת שמע הלילית עדיף לומר לפני חצות הלילה.

במדור "זמנים הלכתיים" בלוח השנה שלנו תוכלו למצוא את הזמנים המדוייקים לכך.

עוד פרטים

* יש לוודא כי הסביבה נקיה וצנועה לפני אמירת קריאת שמע.

* בעת אמירת הפסוק "שמע ישראל..." יש לכסות את העיניים ביד ימין, מה שמאפשר להתנתק מההפרעות בחוץ ולהתרכז בתוכן הדברים.

* רצוי כי גברים וילדים מעל גיל בר מצווה יאמרו קריאת שמע כשהם עטורים בתפילין (ובטלית) שכן מצוות אלו מוזכרות בפסוקי ה'שמע'.