דברי האמנית: עם ישראל נמשל ליונה, עליה נאמר "יונתי בחגווי הסלע".