דברי האמנית: שיברו את המחיצות. לפעמים האינסופי מתחבא בתוך הגשמי.