דברי האמנית: עוד מימי הבעש"ט, השבת בשטעטל הייתה שבת מיוחדת ורוחנית. אני יכולה לדמיין את בית הכנסת נישא השמיימה.