דברי האמן: הדרך בה אנו עובדים את בורא העולם, היא אלמנט חשוב ביותר. האם אנו עובדים אותו רק במעשינו, או מכניסים גם את מחשבותינו ורגשותינו בתוך המצוות? בספר התהילים נאמר "עבדו את ה' בשמחה". לא רק לקיים את המצוות מתוך הרגל, אלא להחדיר בהם רגשות ושמחה.