דברי האמנית: בכל מוצאי שבת, אנו מדליקים את נר ההבדלה המורכב מנרות יחידים - המסמלים את קדושת השבת. במשך כ-25 שעות אנו מתנתקים מהכול ומתחברים לבורא העולם. ציור זה נעשה לכבוד ההבדלה, הרגעים שמזכירים לנו על קדושת השבת ומאפשרים לנו לקחתם עמנו במשך השבוע.