דברי האמנית: הציור הזה מבוסס על תמונה שראיתי מגטו וורשה. לראות את הנחישות בעיני הילד על רקע העוני השורר בכל מקום. זהו סיפור של קשר נצחי לבורא העולם.