דבר האמנית: בציור זה, אדם תוקע בשופר על רקע התפילה שהפכה לקריאה הפנימית של כל אדם: ענני!