דברי האמנית: זהו פורטרט עצמי, אך גם מנסה לצייר חוויה עולמית. בציור האור מגיע מבפנים ולא מסביב. ציור זה מוקדש לנשים היהודיות.