דברי האמנית: ביצירה זו, התורה היא מפת הדרכים - רמז לכך שהתורה מסייעת לנו לנווט את דרכנו והיא הדרך לשלום פנימי ושלום בעולם.