הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

מאי 2020

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
שבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 18
שמונה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 19
תשעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 20
עשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 21
אחד ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 22
שנים ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 23
Candle Lighting 19:00
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שלושה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 24
Shabbat Ends 20:01
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ארבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 25
חמישה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 26
שישה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 27
שבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 28
שמונה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 29
פסח שני
תשעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 30
Candle Lighting 19:05
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 31
Shabbat Ends 20:07
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
אחד ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 32
שנים ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 33
ל"ג בעומר
הלילה סופרים: 34
ארבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 35
חמישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 36
שישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 37
Candle Lighting 19:10
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 38
Shabbat Ends 20:13
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שמונה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 39
תשעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 40
ארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 41
אחד וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 42
שנים וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 43
שלושה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 44
Candle Lighting 19:14
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ארבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 45
Shabbat Ends 20:18
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ראש חודש
חמישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 46
שישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 47
שבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 48
שמונה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 49
תשעה וארבעים יום לעומר
Candle Lighting 19:18
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
חג השבועות
Candle Lighting 19:19
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study