בעוד שורות אלו נכתבות, תושבי הדרום - ואפילו תושבי המרכז - נמצאים תחת מתקפות טילים בלתי פוסקות.

התורה מלמדת אותנו כי "כל ישראל ערבים זה לזה", וכי באמצעות קיום מעשים טובים אנו יכולים לעזור לאחינו ואחיותינו הנמצאים בצרה.

הבה נקבל על עצמנו החלטה טובה לעילוי נשמת הקורבנות, לזכות הפצועים, לזכות כל תושבי הדרום ולזכות חיילי צה"ל.