ב"ה

פרשת האזינו

סיכום פרשת האזינו: שירה-תוכחה ביום פטירת משה
מה קורה בפרשת השבוע
משה מגייס את השמים ואת הארץ כעדים לשירה-תוכחה שהוא אומר באזני כל ישראל. לאחר-מכן, האלוקים מורה לו לעלות להר נבו, שם יסתלק לבית עולמו
בחרבו של בורא העולם יש 16 פיות. מה הסגולה לשמירה? ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת האזינו
רמזים וגימטריאות מרתקות לפרשת האזינו שקשורים גם לימים הנוראים, ליום כיפור וכיצד צדקה שומרת עלינו.
טל או גשם?
על ההבדל בין התעוררות רוחנית אישית, לבין התעוררות רוחנית חיצונית
עם ישראל ביקש השראה שתזרום כמו גשם; על כך ענה ה' 'לא, לא כמו גשם, יותר טוב שתיזל כמו טל"
תלוי עם מי מדברים
לקח מפרשת השבוע: שקול את דבריך בתבונה
לגבי השמים משתמש משה רבנו במילה 'האזינו' – תנו תשומת לב, הטו אוזן, בעוד שלגבי האדמה משתמש משה במילה 'ותשמע'
אימרו 'לא' לגדר ההפרדה
(בין השמים והארץ)
"גם אם אתם עסוקים בדברים שברוח ובענייני שמים אל לכם לשכוח על הארץ" אומר משה רבינו
סידרת שיעורי אודיו: לחיות עם הזמן
סדר הקריאה עבור האזינו
ג. תשרי ה׳תשפ״ה
אוקטובר 5, 2024


הפטרה:
הושע י״ד:ב-י; Micah ז:י״ח-כ
סיכום פרשת האזינו: שירה-תוכחה ביום פטירת משה

"האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי" קורא משה באזני כל ישראל, תוך שהוא מגייס את השמים ואת הארץ שישמשו כעדים. הוא מציין את גדלותו של האלוקים ואת החסדים שהוא גומל עם ישראל.

"כמו הנשר המטפל בגוזליו בחמלה, כך נשא אתכם האלוקים ממצרים" הוא מזכיר להם. "הוא יעניק לכם כל טוב בארץ המובטחת; ואתם תחטאו ותעברו על מצוותיו.

דף זה מופיע בשפות אחרות