בפרשת השבוע התורה אומרת לנו: "ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר לב כב). מתוך כך נוכל ללמוד שהעיסוק בכספי ציבור צריך להיעשות תמיד בשניים שישמשו כנאמנים כדי שלא לעורר חשדות.

בדומה לכך אנו יכולים ללמוד ממשה עצמו. משה היה משרתו הנאמן של אלוקים עצמו, מי שהתורה מספרת עליו שאחרי מותו לא היה קם כמוהו בדרגת קרבתו לאלוקים. עם זאת, התורה אומרת לנו שבמהלך ספירת החומרים שנתרמו למשכן, הספירה נעשתה "ביד איתמר בן אהרן הכהן". אין ספק שאלוקים בטח במשה. עם זאת, היה בצדו מישהו אחר כאשר הוא ביצע את הספירה. התורה מלמדת אותנו לא להשאיר שום בסיס לחשד מצדו של המתבונן האקראי.

כזאת אנו רואים גם בהלכה. על פי ההלכה, בעת שהכוהנים קיבלו את הכסף שנתרם למקדש, היה אסור להם ללבוש בגד עם שוליים, או איזשהו פריט לבוש עם חלל שבתוכו היה ניתן להחביא כסף, הכול כדי למנוע שיתעורר חשד כלשהו, ויהי נטול בסיס ככל שיהי. כמו כן נאמר לנו להיות נקיים מאשמה וחשד בפני רעינו ובפני אלוקים, כפי שציטטנו לעיל: "והייתם נקיים מה' ומישראל".

כמו לגבי רעיונות רבים הנדונים בתורה, תגובתנו הראשונה יכולה להיות: "זה מובן מאליו". אבל כמה פעמים אנו מוצאים את עצמנו, או אחרים, בסיטואציה הפתוחה לפירוש שגוי או לחשד שגוי. בתורה אנו רואים שתמיד עלינו להיות זהירים לא ליצור איזשהו סוג מצב שבו תהיה אפילו מראית עין שמא עושים דברים שגויים. וחשוב אפילו יותר מזה להיזהר שלא להעמיד אחרים במצבים כאלה, לתועלת כולם.

פעם נשאלה השאלה: "מה חשוב יותר: מצוות התורה או מושגים מוסריים?" זוהי שאלה שביסודה כוונה טובה אבל היא מוטעית. מצוות התורה כוללות מנהגים אתיים ומוסריים, בין בחיי העסקים שלנו או בחיינו האישיים, או ביחסינו היום-יומיים עם זולתנו. עניינה של התורה הוא ביחסים ש"בין אדם לחברו" באותה מידה שהיא עוסקת ביחסים "שבין אדם לבורא", וההגשמה האולטימטיבית של התורה מחייבת אותנו להתרכז בשני ההיבטים. מה אפוא התשובה לשאלה? אלו כלולים באלו. שמירת המצוות צריכה לכלול התנהגות אתית ומוסרית. אדרבה, חלקים גדולים בחוק היהודי עוסקים במנהגים הוגנים, בחוק האזרחי, בלשון הרע ובהוצאת דיבה, בחוזים, בהבטחות, ועוד הרבה הרבה יותר. התורה היא המדריך שלנו לא רק בעניינים "רוחניים" ו"אלוקיים", אלא גם בעניינים ארציים, יום-יומיים. דווקא בחיינו החומריים היום-יומיים אנו יכולים לרומם את סביבתנו על ידי שנדבק באתיקה של סיני.