ב"ה

פרשת מטות-מסעי

סיכום פרשת מטות-מסעי: התחנה הבאה - ישראל
מה קורה בפרשת השבוע
בני-ישראל מכריזים מלחמה במדין. הם שבים עטורי ניצחון ומקבלים ממשה ומאלעזר הוראות לימים שאחרי המלחמה. בהמשך, התורה מפרטת את מסעות בני ישראל מיום היציאה מארץ מצרים ועד לתחנה האחרונה
המלך, הצייר והפרפר: ממתק לשבת פרשת מטות מסעי
המלך חיפש צייר שיוכל לעשות עבודה טובה, אבל אחרי שנה של אימונים...
הילדים חשובים מהכסף
הצהרה מובנת מאליה? הלואי. אפילו בני גד וראובן טעו
משה נוזף בהם ומתקן את טעותם: "בנו-לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם [צאנכם]"; משה מחליף את סדר הדברים ומקדים את הילדים לפני בעלי החיים
כמה מילים על הערבות היהודית ההדדית
יתכן שנקרא על מלחמת אחים בדרפור ונהנהן בסימפטיה, אך נמשיך הלאה לנושא הבא בעיתון, ובחוסר תיאבון קל נשב לאכול
גם האתיקה ניתנה בסיני
בפרשה: כיצד לפעול בהגינות ולא לעורר חשדות
על פי ההלכה, בעת שהכוהנים קיבלו את הכסף שנתרם למקדש, היה אסור להם ללבוש בגד עם שוליים הכול כדי למנוע שיתעורר חשד כלשהו
מדיינים שמתחבאים לנו בלב
אלוקים ציווה להילחם במדיין, הם נוצחו אך הקרב ממשיך
אנו מרגישים שהאחר לוקח מאיתנו את הטריטוריה שלנו ולפיכך, עצם קיומו מטריד אותנו
שבטיות
פרטים או קהילה? יחיד או רבים?
היום שבו הותר לשבטי ישראל להינשא זה עם זה הוכרז כחג לאומי. למעשה, חג זה, ט"ו באב, המשנה אומרת שהוא אחד משני החגים הנפלאים של השנה!
דפי צביעה לפרשת מטות-מסעי
דפי צביעה לפרשת מטות-מסעי. להדפיס ולצבוע. בהנאה!
המדיינים: סיפור של שנאה צרופה
מה עשו לנו המדיינים בשל כך נצטווינו לנקום בהם? וגם על סיפורו של מאמר "החלצו"
סדר הקריאה עבור מטות-מסעי
כ״ח. תמוז ה׳תשפ״ד
אוגוסט 3, 2024


הפטרה:
ירמיהו ב:ד-כ״ח; ירמיהו ד:א-ב
סיכום פרשת מטות-מסעי: התחנה הבאה - ישראל

משה מכנס את ראשי השבטים (המכונים גם 'מטות') ומעביר להם את דיני הנדר והשבועה:

אדם שנדר או נשבע עליו לקיים את דבריו; אב יכול להפר את נדר בתו הצעירה; בעל רשאי להפר את נדרי אשתו; במידה והבעל או האב שומעים את הנדר ולא מפירים אותו הנדר חל על הנודרת.

דף זה מופיע בשפות אחרות