הידעתם מהי הפרשה הקצרה ביותר מכל פרשות השבוע? זוהי פרשת וילך. למעשה, פעמים רבות לא ניתן למצוא את פרשת וילך כשהיא נקראת בפני עצמה, שכן היא נקראת יחד עם פרשת ניצבים.

בשנים בהן היא נקראת בפני עצמה, היא נקראת בבית הכנסת בשבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים. שבת זו מכונה גם בשם "שבת שובה."

על חלוקת הפרשיות

חמשת חומשי התורה מחולקים ל-54 פרשיות, אך אם נקרא רק פרשה אחת בכל שבוע לעולם לא נצליח לסיים את כל קריאת התורה בשנה אחת, שכן שנה פשוטה מכילה רק 50-51 שבתות, ואפילו בשנה מעוברת, המכילה 54/55 שבתות, לא נספיק לסיים את קריאת התורה כולה שכן בשבתות החגים (שבת חול המועד פסח, שבת חול המועד סוכות, וכן בכל חג שחל בשבת) מחליפים את הקריאה השגרתית בקריאה מיוחדת לאותו חג.

לפיכך, ישנן פרשיות שלפעמים נקראות בנפרד ולפעמים יחדיו.

פרשה אחת כזו היא פרשת ניצבים-וילך.

מתי קוראים את שתיהן ומתי קוראים בנפרד?

על כך ניתן סימן נחמד: בג המלך, פת וילך. זהו משחק מילים על המילים 'פתבג המלך' המופיע בספר דניאל, המתייחס למאכלים שניתנו לילדים שנשבו על ידי הבבלים בחורבן בית המקדש הראשון.

משמעות הפתגם היא:

כאשר ה'מלך', יום ראש השנה בו מתחילים לומר בנוסח התפילה את המילים המלך הקדוש, חל ביום ב או ג, אנו 'פותתים' וחוצים את פרשיות ניצבים ווילך לשניים. את פרשת ניצבים קוראים לפני ראש השנה, ופרשת וילך בין ראש השנה ליום כיפור.

שבת שובה

ההפטרה הנאמרת בשבת זו נפתחת במילים "שובה ישראל!" זו הפטרה הקוראת לעם ישראל לשוב לבורא העולם בלב שלם. לפיכך, שבת זו קיבלה את השם 'שבת שובה'. זו שבת מיוחדת אותה כדאי להקדיש לשיבה אל ה'אני' האמיתי שלנו, החיבור לאלוקים.