חידה: מהי המצוה היקרה ביותר בתורה?

רמז: זה עולה יותר מאתרוג מהודר, ואפילו יקר יותר מתפילין.

תשובה: מצוות כתיבת ספר תורה.

בפרשת וילך נאמר: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל". מכך למדו חכמים כי כל אחד ואחד מצווה לכתוב לעצמו ספר תורה.

אם תערכו סקר קצר, תגלו כי רוב היהודים סביבכם עדיין לא קיימו את המצוה הזו (וכנראה שגם אתם לא...). בודדים ממש זוכים לתרום ולהכניס ספר תורה לבית כנסת. איך יתכן שאנחנו מפספסים מצוה כה חשובה?

היה ניתן לחשוב כי פשוט קשה לקיים את המצוה בשל עלותה הגבוהה. אך זה לא הכול.

הבה ונחשוב מדוע באמת נדרש יהודי לכתוב ספר תורה? לא בשביל לשים אותו בארון, אלא כדי שיוכל ללמוד ממנו. מהות המצוה היא, לאפשר לכל יהודי ללמוד תורה מתוך ספר כתוב השייך לו.

וכאן ההיסטוריה משנה את התמונה. בזמן משה רבינו, לימוד תורה מתוך ספר היה אך ורק ב"תורה שבכתב", בספר תורה; ואילו שאר חלקי התורה – משנה, תלמוד, מדרשים, הלכה – עברו מפה לאוזן ולא נכתבו בספר, ולכן נקראו "תורה שבעל פה".

אולם בזמננו, רוב לימוד התורה מתוך ספר נעשה דווקא ב"תורה שבעל פה". שכן, מאז כתיבת ה'משנה', ניתנה הרשות להעלות על הכתב את כל חלקי "תורה שבעל פה". היום, זהו חלק מרכזי מהספרות התורנית.

כיון שהמצוה לכתוב ספר תורה נועדה לאפשר לימוד תורה מתוך ספר כתוב, לכן ההלכה מבדילה בין התקופות בקיום מצוה זו: בזמן משה רבינו, המצוה חלה על כתיבת ספר תורה אמיתי, כי אז למדו רק ממנו; אולם כיום ניתן לקיים את המצוה גם בקניית כל ספרי הקודש, כיון שבהם אנו נוהגים ללמוד תורה.

האפשרויות לרכישת ספרי קודש בלתי מוגבלות, אולם יש מינימום הכרחי לכל בית. אלו ספרי היסוד של היהדות – תנ"ך, סידור, משנה, הלכה וכדומה.

הבה נקדיש שבוע זה כ"שבוע הספר היהודי". השבוע, זה הזמן לבדוק אלו ספרי קודש חסרים בבית, להעשיר את הקיים ולהשלים את החסר.