ב"ה

געגועים לקרבן פסח - זה באמת חסר לנו?

מסע בעקבות הרעיונות של קרבן הפסח

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

געגועים לקרבן פסח - זה באמת חסר לנו?: מסע בעקבות הרעיונות של קרבן הפסח

יהודים מאחלים לפני פסח "שנזכה לאכול מקרבן הפסח" - אבל האם אנחנו בכלל מבינים את המשמעות? מסע בעקבות הרעיונות של קרבן הפסח, ועל הדרך הסברים חדשים בחידת חד-גדיא וחלקים נוספים בסדר הפסח.

הוסיפו תגובה