ב"ה

קידוש החודש - פרק יב

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קידוש החודש - פרק יב

חשבון הראיה - המשך: מהלך השמש הממוצע

הוסיפו תגובה