ב"ה

קידוש החודש - פרק יד

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קידוש החודש - פרק יד

חשבון הראיה (המשך): מסלולי הירח האמצעיים ויחסם למסלול השמש

הוסיפו תגובה