ב"ה

קידוש החודש - פרק ז

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קידוש החודש - פרק ז

חשבון העיבור (המשך): קביעת ראש חודש תשרי בהתאם למולד תשרי האמצעי וכללי הדחיות

הוסיפו תגובה