יש החלטות מכריעות לקבל בישראל, בנושא "שלמות הארץ", "שלמות העם" ו"שלמות התורה". אל תדאג אם יזדקקו לנסים, גם הם יקרו.