אביו של הרבי, הרב לוי יצחק שניאורסון, כיהן כרבה של העיר יקטרינוסלב. כשעמד מול השלטונות הקומוניסטיים, הוא נלחם לשמירת היהדות בברית המועצות. מאמציו עלו לו בחייו, כאשר לאחר עינויים בבתי הכלא ובגלות בקזחסטן, הוא נפטר – בכ' באב בשנת 1944.

כאשר יהודי יוצא לעולם חמוש באמונה פנימית, הוא רואה בכל דבר בעולם ניצוץ אלוקי. "דבר השם" המחיה את הבריאה, נותן לו את הכוח להתמודד משום שהוא רואה את עצמו כסוכן האלוקים בעולם וידו היא רק כלי להגשמת רצון השם. הכרה זו עוזרת לו להתגבר על כל המכשולים בדרכו.