על הגאולה העתידה מצהיר הנביא "אודך השם כי אנפת בי", כלומר: בעת ההיא נודה לאלוקים על הסבל שחווינו בגלות. שכן אז יתגלה הטוב החבוי בסבל האנושי. אך מדוע יש להסתיר זאת מאתנו עד אז? תשובה אפשרית לכך היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יצעק בכנות העמוקה ביותר: "אנו מייחלים לך, כל היום!". אם אדם יכול היה לתפוס את הטוב הטמון בגלות, הוא לא יכול היה לקרוא לגאולה ממעמקי נשמתו.